Καλωσήρθατε στο WANA, το Ασύρματο Ερασιτεχνικό Δίκτυο Αμαλιάδας. Πρόκειται για μια κοινότητα μελών που συνδέουν τους υπολογιστές τους ασύρματα. Για τη σύνδεση αυτή χρησιμοποιούνται μια σειρά hardware τελευταίας τεχνολογίας που ακολουθούν τις προσταγές του πρωτοκόλου 802.11a στα 5,4 Ghz.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 802.11a 5Ghz ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Το WANA βέβαια είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα υλικά που το αποτελούν. Είναι μια ομάδα ατόμων που επικοινωνούν μεταξύ τους με όλους τους διαθέσιμους τρόπους και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν την ευρυζωνικότητα μέρος της καθημερινότητάς τους. Η ανταλλαγή αρχείων, το Voice over ip, τα on-line παιχνίδια, η ανάπτυξη των τεχνολογιών των δικτύων, ο πειραματισμός με hardware και software αποτελούν καθημερινότητα που γίνεται με μεράκι και πάθος.

Οι σχέσεις των μελών βέβαια του δικτύου, δεν σταματούν στη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου τους. Προχωρούν σε στενότερες φιλικές σχέσεις και ουσιαστικότερη προσέγγιση. Η δημιουργία, δε, Επιστημονικού – Τεχνολογικού συλλόγου, εκτός από την απαραίτητη νομική οντότητα, δίνει την ευκαιρία για περεταίρω ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών δικτύων σε όσους από τους συνανθρώπους μας δείξουν ενδιαφέρον και θελήσουν να συμμετάσχουν.

Οι σχέσεις των μελών βέβαια του δικτύου, δεν σταματούν στη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου τους. Προχωρούν σε στενότερες φιλικές σχέσεις και ουσιαστικότερη προσέγγιση. Η δημιουργία, δε, Επιστημονικού – Τεχνολογικού συλλόγου, εκτός από την απαραίτητη νομική οντότητα, δίνει την ευκαιρία για περεταίρω ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών δικτύων σε όσους από τους συνανθρώπους μας δείξουν ενδιαφέρον και θελήσουν να συμμετάσχουν.

Σκοπός μας άλλωστε, είναι η διάδοση της ευρυζωνικότητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε όλη η Ελλάδα, να γίνει μια μεγάλη κοινότητα. Μια κοινότητα, της οποίας η εύκολη, δωρεάν επικοινωνία θα είναι δεδομένη. Ελάτε λοιπόν να σας οδηγήσουμε στον κόσμο των ασύρματων δικτύων..