ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Παπανδρικόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Νικολόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αλέξανδρος Ξένος

ΤΑΜΙΑΣ
Γιώργος Σάμενος

ΜΕΛΟΣ
Διονύσης Λάλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιώργος Μπούρας 
Χρήστος Αθανασόπουλος