Επωνυμία/Ονομασία Τοποθεσία Δωρεά/Χορηγία
Ήλιος & Άμμος Κουρούτα Χορηγός ενημερωτικού φυλλαδίου 08
Φρετζάγιας Μηνάς Γαστούνη Χορηγός ενημερωτικού φυλλαδίου 08
Τράπεζα Κύπρου Αμαλιάδα Δωρεά server
Multirama Πύργος Δωρεά switch
Νικολαϊδης Ιωάννης Αμαλιάδα Δωρεά πανό / Δανεισμός ανυψωτικού μηχανήματος
Μαραγκός Παύλος Αμαλιάδα Δωρεά χρηματικού ποσού