Α/Α Κοινότητα Αριθμός SIP Όνομα ή Username
01 WANA 5432 Pap
02 WANA 5555 Korkodilas
03 WANA 5678 Intzes
04 WANA 6133 Wildbird
05 WANA 6666 Narayan
06 WANA 6969 Narayan (living room)
07 WANA 7000 Asterisk Server (futurekids)
08 WANA 7001 Futurekids (line 1)
09 WANA 7002 Futurekids (line 2)
10 WANA 7007 Axrst Home (line 1)
11 WANA 7777 Axrst Home (datacenter)
12 WANA 8000 Raven
13 WANA 8888 Bouras
14 WANA 9226 Noulis
15 WANA 9262 Homunculus
16 WANA 9336 Stathisman
17 WANA 9525 Senortiago
wn01 PWMN 9999 SIP Server PWMN και μετά το αντίστοιχο εσωτερικό
*wnXX: δηλώνει SIP server άλλης κοινότητας.
*Για τυχόν αλλαγές στους αριθμούς ή τυπογραφικά λάθη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για διόρθωση αυτών.