Ο Επιστημονικός & τεχνολογικός σύλλογος “Ασύρματο Ερασιτεχνικό Δίκτυο Αμαλιάδας” ιδρύθηκε το έτος 2006 στις 30 Ιουλίου και έχει έδρα του την Αμαλιάδα Ν.Ηλείας

Σκοποί του Συλλόγου μας είναι

  • Η κατάρτιση, ανάπτυξη και χρήση δικτύου ασυρμάτου ψηφιακής τηλεπικοινωνίας στην περιοχή της Αμαλιάδας Ν. Ηλείας και στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα.
  • Η προβολή και προώθηση των τεχνολογιών ασυρμάτων δικτύων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του μεταξύ των χρηστών Η/Υ.
  • Η ανάπτυξη και εκπαίδευση στην χρήση των ασυρμάτων δικτύων.
  • Η σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων μεταξύ των χρηστών των ασυρμάτων δικτύων στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας Ν. Ηλείας καθώς και η παροχή αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών.
  • Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την βελτίωση των γνώσεων των μελών του συλλόγου πάνω σε θέματα των ασυρμάτων δικτύων.
  • Η δημιουργία, τροποποίηση και προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες υλικού και λογισμικού που σχετίζεται με τα ασύρματα δίκτυα.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αλλά και γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα και των θεμάτων που άπτονται τόσο αυτών όσο και γενικότερων θεμάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
  • Η ερευνητική δραστηριότητα τόσο αυτόνομα εντός του συλλόγου όσο και σε συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορική και τα ασύρματα δίκτυα.